Ventilasjon

De større modellene av Ultra Tan solarium som har sentralt luftinntak og sentral luftevakuering produserer rundt 1.500 kubikkmeter luft i timen ved full kapasitet. Det betyr at det er svært mye luft som skal inn og ut av solrommene solsengene plasseres i. Det er helt avgjørende at driveren har tenkt godt gjennom hvordan ventilasjonsproblematikken skal løses for riktig drift av solsengene, og for å skape et optimalt solingsklima for ens kunder.

Vi har stor kompetanse på design av velfungerende ventilasjonsanlegg til meget rimelige priser.

 

Moderne profesjonelle solarium har et effekt- eller energiforbruk fra 3.500 til 10.500 watt. Ved bruk omgjøres nesten all denne energien til varme. Med en gjennomsnitts energiproduksjon på 120 watt per time vil solsengenes varmeproduksjon tilsvare den samlede varmeeffekten fra 29 til 87 personer, og all varmen blir produsert i et solrom som bare er 5 til 7 kvadratmeter stort.

 

Med andre ord er det ingen overdrivelse å si at det er stor forskjell på ordinære ventilasjonsanlegg og et anlegg tilpasset for bruk i et moderne solsenter.

Riktig ventilasjon er et vesentlig konkurransefortrinn og kan få konsekvenser for inntjeningen.

Riktig ventilasjon er en forutsetning for at ethvert solarium skal gi ønsket bruningseffekt. For lav og for høy temperatur reduserer bruningseffekten.