Ta litt solarium

– Vi har vist at ikke bare sommersol, men også solarier gir mye D-vitamin. Derfor kan forsiktig solariebruk om vinteren ikke kategorisk frarådes. Et foton, en lyspartikkel, har den samme virkning enten det kommer fra sol eller solarium så lenge fotonene har samme bølgelengden. Solarium ti minutter to ganger i uka er ikke skadelig, snarere sunt. Men alt med måte, du må unngå å bli brent, det gjelder også når du soler deg utendørs, sier forsker Johan Elian Moan.