Statens Strålevern

????????????????????????????????????????????????????????????????????

Fra 1. juli 2012 er det 18-års aldersgrense for å ta solarium i Norge. Alle solarievirksomheter, solstudioeiere, forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Alle solariemodeller skal også meldes. Kun solarier klassifisert som UV type 3 er tillatt i Norge.

Statens strålevern er ansvarlig myndighet for stråling fra solarier i Norge. Det fremgår av strålevernloven og den tilhørende strålevernforskriften. Revidert forskrift gjelder fra 1. januar 2011.

Alle solarievirksomheter, solstudioeiere, forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Nytt i forskriften fra 2011 er også at alle nye solariemodeller, og endringer ved allerede registrerte modeller, skal meldes.

Her finner dere meldeskjema for solarievirksomheter og solariemodeller.

Tillatte solarier Det er kun solarier klassifisert som UV type 3, og som er publisert på Strålevernets solarieoversikt, som er tillatt for kosmetisk bruk i Norge.

Her finner dere oversikt over tillatte solarier.

18-års aldersgrense 1. juli 2012 ble det innført 18-års aldersgrense for å ta solarium i Norge. I tiden frem til krav om betjente solarier (1. januar 2014) må solarievirksomhetene informere kundene om forbudet på en effektiv måte. Minstekravet for ubetjente solstudioer er å plassere en plakat med informasjon om aldersgrensen slik at kundene lett kan se denne. Strålevernet har utarbeidet en plakat som kan benyttes.

I forskriften blir det også stilt andre krav. Strålevernet har laget veiledere som beskriver krav når det gjelder stråling fra solarier.

Veileder 3 er laget til dere som driver solstudio.

 

Ny veileder

April 2015 kom det en ny veileder fra Statens Strålevern.

Se veileder 4

Kommunene har fått delegert myndighet til å føre tilsyn med solarier. De har dermed også myndighet til å gjøre de nødvendige enkeltvedtak. Strålevernet tilbyr kurs for kommunale tilsynsorgan og har lagt ut relevant informasjon på sidene sine.

Les også: Sterke reaksjoner på forskriften

Ekvivalenskoding

Solarieprøven