Reduser sykefraværet

Forebyggende tiltak gir lavere sykefravær

Ifølge Tidskrift for Den Norske legeforening er korsrygglidelser den hyppigste medisinske årsaken til sykefravær, og svarer for 11 % av sykefraværet, og 9 % av uføreytelser fra NAV. I tillegg er nakke- og skulderlidelser vanlige årsaker til sykefravær.

Bruk av massasjestol for å forebygge muskel og skjelettlidelser i ryggen

Mange bedrifter har investert i en massasjestol til sine ansatte, og opplever at det er et HMS tiltak som gir god effekt på sykefraværet i bedriften. En god massasjestol koster en god tusenlapp pr mnd, og som forebyggende tiltak blir det fort et hyggelig økonomisk regnestykke, selv ved en liten reduksjon i bedriftens sykefravær. En sykefraværsdag koster ifølge Sintef Kr. 2 600,- pr dag, dersom bedriften sparer ½ sykefraværsdag pr mnd i gjennomsnitt – vil investeringen betale seg selv.

I tillegg vil man oppleve at de ansatte responderer positivt på tiltaket, da det å føle seg ivaretatt av arbeidsgiver også påvirker folks motivasjon, helse og arbeidslyst. Klikk her for å lese hele rapporten (obs! ekstern lenke)

Velvære på arbeidsplassen

Mange mener bedriftens økonomiske resultater er direkte knyttet til de ansattes motivasjon og velvære. Siden de fleste tilbringer det meste av sin våkne tid på arbeidsplassen, er det bare logisk at arbeidsplassen bør være et sted de ansatte føler velvære. En rekke internasjonale selskaper som har implementert helseprogram på arbeidsplassen, kan bekrefte det faktum at de ansattes velvære er bra for forretningsdriften. Innsatsen for å bedre de ansattes velvære viser følgende fordeler:

– Redusert risiko for å bli syk
– Lavere helserelaterte kostnader for bedriften gjennom redusert sykefravær
– Bedre kommunikasjon og enda høyere arbeidsmoral
– Økt produktivitet
– Bedre økonomisk resultat for bedriften

Livskvalitet – Massasje mot stress

Stress oppstår når det blir ubalanse mellom individets behov og omgivelsenes krav og utfordringer.De seneste årenes databruk og reduserte personalressurser i mange arbeidsinstitusjoner, følges av en akselerasjon i antallet langtids sykemeldinger.

En stresset livsstil medfører at mange utvikler kroniske smerter i kroppen og hodepine relatert til spenninger i kroppen. Slike spenninger kan oppstå som et resultat av dårlig arbeidsstilling, eller det kan komme av emosjonelle årsaker, slik som stress eller angst. Smerter fra slike spenninger kan kjennes i nakke, skulder, og korsrygg, men kan ogå oppleves i hofter og knær. Hodepine relatert til spenninger i kroppen kan være et resultat av anspente muskler i rygg og nakke. Slike smerter forsterker spenningene i muskulaturen og gir mer smerte. En god massasje løser opp slike spenninger og gir økt blodsirkulasjon i muskelgruppene, og bryter smertesirkelen.

Ofte er årsaken overbelastningsskader i kombinasjon med stress og utbrenthet. Belastningsnivå og arbeidsstilling er viktige faktorer å ta hensyn til når det gjelder muskelfunksjon og kroppens rørlighet.

Det er vitenskapelig bevist at belastningstoleransen i muskler, sener, ledd og skjelett øker med regelmessig aktivitet, fysisk trening og massasje. Likeså er det kjent at inaktivitet, overbelastning, statiske og repetitive bevegelser øker risikoen for skader.

Det forebyggende arbeidet i å motvirke skader er vel så viktig som det å behandle når skaden allerede er et faktum. Ved forebygging, foreksempel ved massasje, økes kroppsbevisstheten. Å være seg bevisst kroppens signaler kan hjelpe til at vi på et tidlig stadium kan få endre negative tendenser og normalisere musklenes funksjon.Derfor brenner Velvære-Grossisten varmt for at alle ansatte ved bedrifter i Norge bør ha tilgang til å bruke en massasjestol.

Nå trenger du ikke tenke på investeringskostnader ved kjøp av massasjestol. Les mer om Velvære-Grossistens unike Time out konsept!

HMS Magasinet 10.06.2015: Muskel og skjelettplager fortsatt på topp