Minsker dødsrisiko

Mer enn 1000 nordmenn som får kreft, kunne redusert sin egen dødsrisiko om de hadde høyere konsentrasjon av D- vitamin i kroppen, mener forskeren.
– Det finnes en rekke holdepunkter fra celleeksperimenter,
Dyreforsøk og epidemiologi som viser at D-vitamin beskytter mot, eller i alle fall forbedrer prognosen av en rekke kreftformer. Det er en sammenheng mellom risiko for prostatakreft og liten soleksponering tidligere i livet, sier forsker Johan Emilian Moan.
Han har drevet vitenskapelig arbeid i mer enn 40 år, de siste 22 årene har han forsket på D – vitamin.
– Norske forskere var tidlig ute med å påvise at D-vitaminnivået i blodet er betydelig høyere om sommeren enn om vinteren, selv i Tromsø. Vi er blant de som har vist at sol og D-vitamin betyr mye for kreftrisikoen og for sjansen til å overleve en kreftsykdom. D-vitaminet bremser celler i å utvikle seg til kreftceller og styrker immunforsvaret. Både forekomst og død av mange typer kreft, reduseres med økende soldoser. Eksempelvis er menn som har fått mye sol i barndommen mindre utsatte for kreft i prostata enn menn som har fått lite sol og har en dårlig D-vitaminstatus.