Lysterapi2Dette lyset brukes som oftest ved årtidssvingninger SAD eller vinterdepresjoner. Disse lidelsene oppstår i mørketiden da den biologiske klokken er i utakt, fordi kroppen ikke får det naturlige dagslyset den trenger i tilstrekkelige mengder. Hvitt lys øker produksjonen av seretonin i hjernen. Mangel på seretonin er en medvirkende årsak til depresjon og nedstemthet.

Det startet som tilbedelse av solen, og er nå en akseptert vitenskapelig behandlingsform.
Lys deg frisk

Lysterapi er en terapiform som nyttegjør seg lysets påvirkning av menneskets fysiologi. Lysterapi ble først kjent i Norge på 80-tallet, men bruken av lys som terapi kan spores tilbake over tusenvis av år. Lysterapi, også kalt heliotherapy, er oppkalt etter den greske solguden Helios.

Hvitt fullspektrumlys(400-750nm) er en blanding av alle synlige farger.Dette lyset brukes oftest ved årtidssvingninger( SAD = seasonal affective disorder) eller vinterdepresjoner.  Ved behandling med hvitt fullspektrum lys, kan disse plagene reduseres.

Se vårt utvalg av lysterapilamper