Norsk Solarieforening har ordet!

Ronny Rath Pedersen fra Norsk Solarieforening holdt ett innlegg som tok for seg Norsk Solarieforenings (NSF) historie, arbeidet som er gjort og de målsetninger og tanker foreningen har for fremtiden.

Det har vært svært viktig for bransjen at NSF har vært en aktiv part i utformingen av nye lover og regler, og Rath Pedersen understreket viktigheten av ett sterkt NSF i årene fremover.

NSF håper på enda bredere bransje oppslutning fremover, og aktiv dialog med myndigheter for sunn utvikling av bransjen er første prioritet fremover.

Presentasjon bransjemøte Gardermoen 8 desember 2015 – endelig