Formannen i Solarieforeningen har ordet!

Hei,

Som Dere sikkert har registrert, har det kokt i media de siste dagene rundt solarier og bransjen vår.

Det er i hovedsak 2 grunner til dette;

1) Hudkreft dagen 23/5.
2) Den Nasjonale UV -og Hudkreft strategien det jobbes med.

Vedr.pkt.1, er det jo vanlig at det blir litt blest rundt denne dagen. I år virker det som at Kreftforeningen har vært svært målrettet ift. totaliteten i kampanjen, hvor Adele Green, en australsk forsker, tidligere sponset av l’Oreal, har tatt til ordet for forbud mot solarier. Slikt blir selvsagt fanget opp av media. Heldigvis fikk undertegnede muligheten til å imøtegå påstandene på 21.00 Nyhetene på TV2 i går, og det er også i dag fulgt opp med en nettartikkel på TV2.no om saken. Vi skal være glad for at vi har fått muligheten til å si vår mening i det offentlige rom; https://www.tv2.no/nyheter/9876994/

Vedr.pkt.2; er Solarieforeningen invitert til å delta i Referansegruppen ifbm.den nasjonale UV -og Hudkreft strategien. Dette møte skal være i dag. Imidlertid er det Strålevernet som av Helse og Omsorgsdepartementet (Hod) er tildelt oppgaven med å fullføre prosjektet. Snakk om at bukken passer havresekken!! Jeg har for en uke siden sendt brev til Hod hvor jeg påpeker flere svakheter og mangler med gruppen og arbeidet så langt, og har bedt departementet gripe inn å sørge for at arbeidet starter på nytt, da med Solarieforeningen med i selve Arbeidsgruppen, og ikke bare deltager i Referansegruppen. Jeg har klare bevis for at her har foregått et spill regissert av Strålevernet som er sterkt kritikkverdig, og dette er anført videre i brevet til Hod.

Jeg kommer de nærmeste dagene til å kontakte Hudlege foreningen og be om ett møte, da dets leder, Petter Gjersvik, har kommet med frontal angrep på bransjen som ikke kan stå uimotsagt. Videre kommer jeg til å be om møte med de fleste politiske partier, hvor jeg blant annet vil vise til en av de siste store rapporter som er kommet, og hvor mange svært anerkjente forskere og universitet slakter arbeidet til WHO og SCHEER (oppfølgeren til IARC).

Jeg vedlegger rapporten, og har markert det viktigste.

Highlighted -A Critical Appraisal of the Recent Reports on Sunbeds from SCHEER and from the World Health Organization

Som Dere ser, skal vi være stolte over å drive med sol! 😊

Jeg vil avslutningsvis rette en stor takk til Velvære-Grossisten AS, som i flere år, men særlig i 2017 og hittil i 2018 har gitt betydelige bidrag til Solarieforeningen for å sikre driften. Uten disse betydelige økonomiske bidragene ville det ikke vært mulig å drifte Solarieforeningen, og med de siste dagers hendelser i tankene, samt hvilken krevende tid som ligger foran oss, trenger man ikke mye fantasi for å se hvilken uheldige konsekvenser dette ville fått/får for solariebransjen.

Om noen ønsker å gi økonomisk bidrag til arbeidet som gjøres i Solarieforeningen kan dere kontakte Ronny Rath Pedersen