På økende antall steder er det så stor støypåvirkning, og atmosfæriske overspenninger at solariene ikke kan fungere på en vanlig sikring. Det er derfor viktig at stedene bruker riktig sikringselement.

Elektrikerne skal selv vite hva som passer best, – se teksten under i rødt. De bør alltid velge samme type eller tilsvarende som:

Jordfeilautomater C60H JFA A-kl SI-type, fortrinnsvis med B-kurve ved 1 fas (2P) og C-kurve ved 3-fas.

Jeg mener personlig at det ikke skal være nødvendig å nevne dette i et tilbud. Et tilbud skal være konkret uten for mange tilleggselementer.

Når kjøperen har bestemt seg og helst signert ordren, er tidspunktet kommet til å hjelpe han med å finne de beste løsninger for innredning og drift. Dere kan da med fordel minne kunden på at de sjekker at elektrikeren velger riktige sikringselementer – gjerne med link til denne siden:

http://ecatalogue.schneider-electric.no/ProductGroup.aspx?groupid=31465&navid=25297&navoption=6

Jordfeilautomater C60H JFA A-kl SI-type

Beskrivelse
Kompakt 3-moduls, (2p) jordfeilautomat med vern i begge faser, for bruk i alle nett­systemer. Jordfeilautomaten er utstyrt med separat feilindikering, som viser om den har koblet ut som følge av jordfeil eller kortslutning/overlast. Leveres også i 3p utførelse.

A-klasse si-type
A-klasse si-type reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy. Tidsforsinkelse mot støt- og startstrømmer. Spesielt utviklet for næringsbygg, hvor det monteres utstyr som generer støy, slik som datamaskiner, elektronisk reguleringsutstyr, lysstoffarmaturer, ventilasjonsanlegg med hastighetsregulering (2-faser), samt anlegg som er utsatt for atmosfæriske overspenninger.

Testknapp
Jordfeilautomatene er utstyrt med testknapp. Denne bør benyttes ved jevne mellomrom for å kontrollere at beskyttelsen er operativ.

Tekniske data
Jordfeilautomatene er godkjent med bryteevner både i henhold til EN 60898 og EN 60947-2, og kan derfor benyttes i anlegg både for usakkyndig og sakkyndig betjening.
Bryteevner i henhold til EN 60898: 10kA ved 230V.
Bryteevner i henhold til EN 60947-2: 30kA ved 230V.

Utvalgstabell

2P B-kurve (1-fas)
10 A 21878 1606371
13 A 21892 1610007
16 A 21879 1606372
20 A 21880 1606373
25 A 21881 1606374
32 A 21882 1606394
40 A 21883 1606395


3P C-kurve (3-fas)
10 A 21802 1605140
16 A 21803 1605141
20 A 21805 1605142
25 A 21880 1606373
25 A 21806 1605143
32 A 21882 1606394

19(19)

Art. nr Beskrivelse el-nummer
21802 JFaut. C60H/C 10-3p 30 mA A si 1605140
21803 JFaut. C60H/C 16-3p 30 mA A si 1605141
21805 JFaut. C60H/C 20-3p 30 mA A si 1605142
21806 JFaut. C60H/C 25-3p 30 mA A si 1605143
21878 JFaut. C60H/B 10-2p 30 mA A si 1606371
21879 JFaut. C60H/B 16-2p 30 mA A si 1606372
21880 JFaut. C60H/B 20-2p 30 mA A si 1606373
21881 JFaut. C60H/B 25-2p 30 mA A si 1606374
21882 JFaut. C60H/B 32-2p 30 mA A si 1606394
21883 JFaut. C60H/B 40-2p 30 mA A si 1606395