Hvordan løser du myndighetenes krav til verifisering av 18 års grensen signert kundeinformasjon gjennomføring av solarieprøven ?

Myndighetene har fastsatt det nye regelverket for solariebransjen

Norsk Solarieforening har siden forslaget om 18 års grense og krav til bemanning ble fremmet i 2009 brukt betydelige ressurser på å stoppe dette. 18 års grensen ble vedtatt av den rød-grønne regjeringen gjeldende fra 1/7-2012. Det politiske flertallet etter stortingsvalget i 2013 valgte å la 18 års grensen bli stående, men 2/12-2014 vedtok Stortinget med betydelig flertall å si NEI til Arbeiderpartiets forslag om bemanningskrav.

12/12-14 vedtok Solberg-regjeringen ny forskrift for kommersielt tilbud av solarietjenester.

Norsk Solarieforening har i år vært i flere møter med Statens Strålevern, samt kommunisert med Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) om tolkningen av den nye forskriften, og basert på skriftlig svar fra HOD 15/10-15 samt møte med Strålevernet 28/10-15 vil følgende være gjeldende fra 1. Juli 2016:

Solsenteret har fått 3 valg for å ivareta 18-års grensen for å opprettholde drift etter 1.juli 2016!

1. Heltidsbetjening eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.
2. Videoautomat med dokumentleser tilknyttet et kundesenter
3. Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.

I tillegg er det innstramming av informasjonskravet som innebærer:

1. Alle kunder skal få overlevert informasjonfolder utarbeidet av Statens Strålevern
2. Innehaver må ha et register/system for å kunne dokumentere ved signatur fra kunde at alle har fått overlevert informasjonsmateriell.
3. Innehaver må ha et system som dokumenterer og sikrer oppdatert overlevering av informasjonsfolder til solkunden hvert år.
4. Innehaver og alle ansatte som er eller vil være i kundekontakt må innen 1. januar 2016 ha gjennomført solarieprøven. Dette gjelder også heltids og delvis betjente solsenter.

Dette betyr at alle som tilbyr solarium til kunder, ansatte, medlemmer må innen 1.juli 2016 investere i nye løsninger som ivaretar myndighetenes bestemmelser.

Velvære-Grossisten AS har utviklet et system som tilfredsstiller myndighetenes krav til alderskontroll og kundeinformasjon. Løsningen er utviklet av bransjen for bransjen og er et unikt system som vil gjøre deg rustet til å møte fremtidens krav i driften av solsenter.

Ønsker du tilbud på våre løsninger, ta kontakt på mail: Velvære-Grossisten AS eller ring 51828300

Solarieprøven