NSF rektangulært

AUTORISASJONSORDNING

 

NSF har i flere år foreslått for Statens strålevern at Norge burde forskriftsfeste en autorisasjonsordning for eiere av solsenter, slik at kompetansen ble høynet og bransjen ble mer synlig. I ny forskrift av 9. desember 2011 ble autorisasjonsordning ikke vedtatt. NSF vil derfor i løpet av 2012 innføre en frivillig autorisasjonsordning og markedsføre autoriserte solsenter som et trygt valg for solkundene.

Det overordnede mål med autorisasjon er definert som følgende:

* Sikre økt kompetanse og innsikt i drift av solarium.

* Sikre at lover og regler oppfattes i henhold til lovgivers intensjon og overholdes i samsvar med dette.

* Sikre optimal forbrukersikkerhet, deriblant kunne bistå kunder med individuelle tilpasninger.

* Begrense uønsket konkurransevridning fra aktører som unnlater å forholde seg til norske forskrifter.

Autorisasjonens varighet

Autoriseringen er tidsbegrenset til ett år om gangen, og må fornyes hos NSF ved å fylle ut og sende et egenerklæringsskjema som bekrefter at alle krav er oppfylt.

 

Autorisasjonsgebyr

Autorisasjon gyldig frem til 31.12.2015 koster:

Eiere av kun et solarium, kr 990,- eks. mva.

Autorisasjonsgebyret dekker:

Gratis tilsendt nødvendige klistermerker og pålagte oppslag.

Støttemedlemskap i Norsk Solarieforening.

Månedlig epost med nyttig informasjon og oppdateringer fra NSF.

Oppføring i liste over autoriserte solstudio på NSF sin webside sortert etter postnummer.

Via NSF sin webside blir alle automatisk med i markedsføring i media og andre kanaler.

Medlemstilbud, kun kr 1650,- ved innmelding i Bedriftsforbundet; gratis juridisk veiledning per epost og telefon, gode forsikringsordninger, gunstige rabatter på drivstoff, kontorrekvisita, telefoni etc. Meld deg inn på BLI MEDLEM og oppgi «autorisert NSF» i merknadfeltet.

 

Kontroll

NSF skal koordinere tilfeldige uanmeldte kontroller

Kommunene rapporterer mangler samtidig som de tar sine vanlige kontroller.

Bransjen oppfordres til å rapportere avvik.NSF rundt klister

Forpliktelser i sikkerhetskrav

Godkjent brannvarsler montert i alle lukkede solrom.

Følge UV-Type 3; sikre hvert solarium benytter rør som er godkjent for solariemodellen i Norge.

Oppslag med firmanavn, kontakttelefon, organisasjons- og momsnr. og registreringsnr. hos strålevernet.

Sprayflasker skal ha godkjent merking.

All lovbestemt plakatering skal være oppdatert til enhver tid, se plakatering.