Oppføringer av Ann-Elin Lillesund

Mørk hud

Mørk hud trenger seks ganger mer sol enn hvit hud for å lage D vitamin i kroppen. – Alle med mørk hud trenger å ta ekstra D- vitamin tilskudd for å unngå sykdom eller redusere faren for alvorlige lidelser. En undersøkelse av gravide pakistanske kvinner, tidligere omtalt i Tidsskrift for Norsk Lægeforening, avslørte at 29 […]

Overvektige og eldre

– Personer som er overvektige trenger ekstra påfyll av D- vitamin, fordi D- vitamin hos overvektige går i fettvevet og dermed ikke blir tatt opp i kroppen. – Etter hvert som vi blir eldre, avtar evnen til å ta opp D- vitamin. Det er derfor viktig at eldre tar ekstra tilskudd av D- vitaminer.

Behov for økte doser

– Selv fem skjeer tran om dagen dekker ikke behovet ditt for D- vitamin. Du må ta ekstra D- vitamin tilskudd. Moan forstår ikke at Mattilsynet har bestemt at D – vitamin som selges som kosttilskudd, ikke skal overstige 10 mikrogram D- vitamin pr. tablett eller kapsel. I Sverige er grensen 50 mikrogram og i […]

Ta litt solarium

– Vi har vist at ikke bare sommersol, men også solarier gir mye D-vitamin. Derfor kan forsiktig solariebruk om vinteren ikke kategorisk frarådes. Et foton, en lyspartikkel, har den samme virkning enten det kommer fra sol eller solarium så lenge fotonene har samme bølgelengden. Solarium ti minutter to ganger i uka er ikke skadelig, snarere […]

Minsker dødsrisiko

Mer enn 1000 nordmenn som får kreft, kunne redusert sin egen dødsrisiko om de hadde høyere konsentrasjon av D- vitamin i kroppen, mener forskeren. – Det finnes en rekke holdepunkter fra celleeksperimenter, Dyreforsøk og epidemiologi som viser at D-vitamin beskytter mot, eller i alle fall forbedrer prognosen av en rekke kreftformer. Det er en sammenheng […]

Sola minsker faren for dødelig sykdom

Forsker Johan Emilian Moan ved Radiumhospitalet vil at nordmenn skal komme seg ut i sola – Seks- sju minutter avkledd i sola gjør at kroppen gis D- vitamin nok for en dag. Med nok D- vitamin i kroppen reduserer du faren for dødelige sykdommer, sier forskeren.